CÔ BÉ SG 19T SDT:0128.8739326 PHỤC VỤ KYNU QUẬN 10!