Brother Duck lại lên sân khấu và hỏi một phụ nữ ngoại vi đẹp trai, và trượng phu chống đỡ từ ghế sofa để mặc nó vào